Кыргызстанда укуктук чөйрөнү жакшыртуу жана сактоо үчүн жарандардын укуктук аң-сезимин ойготуу

Башкы озуйпа
Жарандык агартуу жана билим берүү

Мезгил

Донор Долбоордун аталышы

 

Гранттын суммасы

 

Аяк Оона, 2013-ж. Норвегия-Хельсинки комитети «Прецеденттер  мектеби»

$ 14, 254

Кулжа, 2014-ж. АКШ элчилигинин Демократиялык комиссиясы «“Прецедент-инфо” маалымат кызматы»

$ 23, 635

Теке, 2014-ж. «Кыргызстан-Сорос» кору «Прецеденттер  мектебинин 6-чакырылышы»

$ 36, 826

Аяк Оона, 2014-ж. «International Budget Partnership (Эл аралык бүжеттик өнөктөштүк) -  Вашиңтон, АКШ» «Бүжеттик ачык-айкындык индексинин маалымат базасы боюнча маалыматтык-үгүт-насаат өнөктүгү»

$ 10, 000

Баш Оона, 2015-ж. Швейцариянын Кыргыз Республикасындагы элчилиги «Прецеденттер  мектебинин 7-чакырылышы»

$  37,457

Бугу, 2016-ж. Прагадагы Жарандык борбор «Көмөкчү юристтерди даярдоо»

€ 14, 252

Жетинин айы, 2016-ж. Демократияны колдоо боюнча улуттук кор «“Прецедент-инфо” маалымат кызматы»

$ 39, 900

Укуктук колдоо жана коомдук кызыкчылыктарды алга сүрөө
Мезгил Донор Долбоордун аталышы

 

Гранттын суммасы

 
Жетинин айы, 2012-ж. «Кыргыз Республикасында укуктун үстөмдүк кылышын чыңдоо» БУУ программасы «Кем-карч камсыздалган жана мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга, пенсионерлерге жарандык жана кылмыш иштери боюнча юридикалык жардам көрсөтүү»  $ 2 400
Бирдин айы, 2013-ж. «International Budget Partnership (Эл аралык бүжеттик өнөктөштүк) -  Вашиңтон, АКШ» Евразия чөлкөмүнүн «Бүжеттин ачык-айкындыгын изилдөө: бүжеттик жараянда жарандардын катышуусу» кереге кеңешин өткөрүү  $ 20 625
Чын Куран, 2013-ж. International Recourses Group (USAID/OTI) «Эл аралык ресурстар тобу» (USAID/OTI) «Маалыматка коомдун кол жетиштигин колдоо» $ 11 315
Бугу, 2013-ж. «International Budget Partnership (Эл аралык бүжеттик өнөктөштүк) -  Вашиңтон, АКШ» «Кыргыз Республикасында бүжеттик ачык-айкындыкты жакшыртуу боюнча өнөктүк» $ 10 000
Жетинин айы, 2013-ж. Кластерное бюро ЮНЕСКО  в Алматы «Маалыматка жетүүнүн укуктук кепилдиктери» $ 12 800
Бештин айы, 2013-ж. «Canada Fund for Local Initiatives» («Жергиликтүү демилгелер боюнча Канада кору») «Конституциялык сот өндүрүшүнүн стандарттарын сактоо» $ 10 119
Бештин айы, 2013-ж. USAID East West Management Institute (USAID «Чыгыш-Батыш башкаруу институту») «Сот тармагына жарандык көзөмөл жүргүзүү» $ 29, 409
Чын Куран, 2014-ж. ЮНЕСКОнун Алматыдагы кластердик кеңсеси «Маалыматка жетүүнүн укуктук кепилдиктери» $ 29 700
Аяк Оона, 2014-ж. «International Budget Partnership (Эл аралык бүжеттик өнөктөштүк) -  Вашиңтон, АКШ» «Бүжеттик ачык-айкындык индексинин маалымат базасы боюнча маалыматтык-үгүт-насаат өнөктүгү» $ 10 000
Чын Куран, 2016-ж. East West Management Institute («Чыгыш-Батыш башкаруу институту») Сот чечимдеринин тынымсыз толуктала турган маалыматтык базасын уюштуруу аркылуу сот чечимдерин жалпылоо жолу менен Кыргыз Республикасында сот тажрыйбасын жакшыртуу $ 29 918
Аяк Оона, 2016-ж. USAID Кыргыз Республикасында парламентаризмди өнүктүрүү $ 50 000
Үчтүн айы, 2017-ж. «Кыргызстан-Сорос» кору ВИЧ/АИТС (Адам иммунитети таңкыстыгынын синдрому) илдеттерине каршы күрөшүү программаларын улуттук каржылоого өтүшүнө колдоо көрсөтүү $ 81 982
Мыйзамдар менен укук колдонуу тажрыйбасына байкоо жүргүзүү жана талдоо
Мезгил Донор Долбоордун аталышы

 

Гранттын суммасы

 

Үчтүн айы, 2014-ж. БУУнун «Мамлекеттик бүжеттин ачык-айкындыгына колдоо көрсөтүү» программасы «Кыргыз Республикасында салыштырылган («күзгү көрсөткөндөй») бажы статистикасын изилдөө» $39 375
Кулжа, 2014-ж. «International Budget Partnership (Эл аралык бүжеттик өнөктөштүк) -  Вашиңтон, АКШ» «2014-жылдын бүжетинин ачык-айкындыгын изилдөө» $ 7 000
Тогуздун айы, 2014-ж. ЮНЕСКОнун Алматыдагы кластердик кеңсеси «“33” кыймылы» $ 6 350
Бештин айы, 2014-ж. «Canada Fund for Local Initiatives» («Жергиликтүү демилгелер боюнча Канада кору») «Маалыматка жетүүнүн укуктук кепилдиктерин мамлекет кантип аткаргандыгына байкоо жүргүзүү» $ 10 750
Бештин айы, 2015-ж. «Кыргызстан-Сорос» кору «КР саламаттык сактоо бүжетин ыңгайлаштыруу боюнча изилдөө-агартуу ишмердиги» $ 45 214

Биз үчүн артыкчылыктуу маселелер

Ачык-айкындык

маалыматтын кол жетиштиги, бүжеттик ачык-айкындык жана укуктук колдоо

Сот адилеттиги

сот тармагын реформалоо жана жарандарды укуктук жактан колдоо

Парламентаризм

парламентаризмди өнүктүрүү жана укуктук колдоо

Агартуу

жарандык билим берүү, маалымдоо, окутуу